Blog

Latest News
İbrahim Müteferrika ve Kitaplar

İbrahim Müteferrika ve Kitaplar

İbrahim Müteferrika, Macar asıllı Osmanlı müteferrika, matbaacı, yayımcı, yazar ve çevirmendir. Osmanlı devletinde basımevi kurup Türkçe kitap yayımlayan ilk kişidir.

 • Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Sihah El-Cevheri), 2 cilt halinde, 1729
 • Tuhfet-ül Kibar fi Esfar el-Bihar, 1729
 • Tarih-i Seyyah, 1729
 • Tarih-i Hind-i Garbi, 1730
 • Tarih-i Timur Gürgan, 1730
 • Tarih-I Mısr-i Kadim ve Mısr-i Cedid, 1730
 • Gülşen-i Hülefa, 1730
 • Grammaire Turque, 1730
 • Usul el-Hikem fi Nizam el-Ümem, 1732
 • Fiyuzat-ı Mıknatısiye, 1732
 • Cihan-nüma, 1732
 • Takvim el-Tevarih, 1733
 • Kitab-ı Tarih-i Naima, 2 cilt halinde, 1734
 • Tarih-i Raşid, 3 cilt halinde, 1735
 • Tarih-i Çelebizade, 1741
 • Ahval-i Gazavat der Diyar-ı Bosna, 1741
 • Kitab-ı Lisan el-Acem el Müsemma bi-Ferheng-i Şuuri, 2 cilt halinde, 1742

Related Posts

Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Mesajı gönder