Kategori: Eski Para & Madalya

Osmanlı Şefkat Nişanı Kimlere ve Neden Verilir?

Şefkat Nişanı, 1878 yılında II. Abdülhamid tarafından hayır ve yardım işlerinde başarılı olan kadınlara verilmek üzere üç dereceli olarak ihdas

Read More

Cumhuriyet Dönemi En Nadir Paralar

Cumhuriyet döneminin en nadir ve en pahalı parası 1.emisyon 1000 liradır. bu para harf inkılabı öncesinde basılmış eski Türkçe en

Read More

Kağıt ve Madeni Para Koleksiyonculuğu Nedir?

Kağıt ve Madeni Para Koleksiyonculuğu, dolaşımda olan veya olmayan paraları toplayıp, belirli bir düzen içerisinde ilk paradan son paraya kadar

Read More

Madalya Nedir?, Madalya Tarihi Nedir?

Savaşta yararlık gösterenlere, yarışlarda ve sergilerde derece alanlara, kimi kez de önemli bir olay nedeniyle ilgililere anı olarak verilen çeşitli

Read More