Kategori: Resim, Heykel & Hat

Dünyadaki Önemli Ressamlar

Resim sanatı ülkemizde genellikle pek bilinmez ve takip edilmez ancak Batı sanatında çok önemli ve merkezi bir yer tutar. Aralarında

Read More

Dünyaca Ünlü Türk Ressamlar

Resim sanatının en ünlü Türk ressamları ve eserleriyle bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz…Resim sanatı, duygu ve düşüncelerin estetik kurallar çerçevesinde

Read More

Ünlü Türk Heykeltraşlar

Türkiye’de İslamiyet Öncesi dönemden beri heykelcilik sanatı sürdürülmekte. Özellikle Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra gelişme kateden bu sanat dalına, günümüzde birbirinden özgü

Read More

Hat Sanatı Nedir?

Osmanlıdan günümüze kadar gelen ve usta çırak ilişkisiyle gelişen, Hat sanatı, Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı yazma sanatıdır. Bu

Read More

Resim

Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin

Read More

Modern (Çağdaş) Sanat

Modern sanat, genellikle 1880’lerin izlenimcilerinden 1960-70’lere kadar devam ettiği kabul edilen sanat dönemi. Sanatta modernizmin temelleri, ressamların dünyayı gördükleri gibi

Read More