Kategori: Antika & Koleksiyon Objeler

Piştov

Piştov, tabancaların atası olan silah. İsminin Almanca “pistole” veya Macarca “pisztoly” kökünden geldiği bilinmektedir. Misket tüfeğinin kısaltılmışıdır. İlk İspanyol yapımı

Read More

Kılıç

Kılıç, tarih boyunca birçok uygarlık tarafından kullanılmış, metal veya başka malzemelerden yapılmış çeşitli boyutlarda olabilen, keskin kenarlı, sivri uçlu, delici

Read More

Osmanlı Ordusunun Tüfek ile Tanışması

Halil İnalcık Hoca 1964’de yazdığı “Osmanlı Devrinde Türk Ordusu” yazısında 1444 Varna Muharebesi’nden itibaren Osmanlı ordusunda tüfek kullanıldığını söylüyor. 1420’lerden

Read More

Halı

Halının kökü Anadolu Selçuklu Devletinden gelmiştir. Dünyada bilinen ilk halılar Orta Asya’da Türkler tarafından dokunmuştur. Bu halıların günümüze kadar ulaşabilmiş

Read More

Oyuncak

Oyuncak kavramından bahseden en eski kayıt ise, tahta ve terrakottadan yapılmış yoyoları anlatan, MÖ 500 yıllarına ait bir Antik Yunan

Read More

Cep Saati

Cep saatleri, XIII. yüzyıl ile erken XIV. yüzyıl dolaylarında Avrupa’daki manastırlarda icat edildi. Ancak buradan çıkarak saat kulelerine ve kadranı

Read More